Hóa học Lớp 8: HELP MEEEEE!!!!!!!!!!!!!!!!!!! khử hoàn toàn 20 g oxit kim loại A bằng V lít khí H2 ở nhiệt độ cao thì sau phản ứng thu đc sản phẩm khí

Question

Hóa học Lớp 8: HELP MEEEEE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
khử hoàn toàn 20 g oxit kim loại A bằng V lít khí H2 ở nhiệt độ cao thì sau phản ứng thu đc sản phẩm khí có khối lượng vượt quá khối lượng vượt quá khối lượng Khí H2 cần dùng là 4 g
Tính thể tích khí H2 đã dùng và xác định CT oxit biết CTĐG là CTPT, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Xuân 2 tháng 2022-03-11T05:54:23+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. gọi hóa trị của M là x ( 0<x<4)
  PTHH : xH2 + M2Ox -> 2M + xH2O
  nH2=6,72 / 22,4 =0,3 (l) => mH2=0,6 (g)
  Theo PTHH , nH2=nH2O=0,3(l)
  =>mH2O = 0,3.18 = 5,4 (g)
  Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng , ta suy ra
  mH2 + mM2Ox = mM + mH2O
  =>mM = 16+0,6 – 5,4 = 11,2 (g)
  Theo PTHH , nM =nH2= (mol) => 0,6/x . Mx = 11,2 (1)
  vì 0<x<4 , ta thay các giá trị vào (1)
  + với x=1 => Mx 18,67 (g/mol) => loại
  + với x=2 => Mx 37,33 (g/mol ) => loại
  + với x=3 => Mx = 56 => X là Fe
  Vậy công thức của oxit là Fe2O3

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )