Hóa học Lớp 8: hãy tính toán và trình bày cách pha chế 200 gam dung dịch H2SO4 24,5% từ dung dịch H2SO4 50% CẦN GẤP

Question

Hóa học Lớp 8: hãy tính toán và trình bày cách pha chế 200 gam dung dịch H2SO4 24,5% từ dung dịch H2SO4 50%
CẦN GẤP, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Cẩm Thúy 1 tháng 2022-03-19T07:50:51+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Lời giải và giải thích chi tiết:
  m_{H_2 SO_4} = 200 . 24,5% = 49 (g)
  m_{dd\ 50%} = (49 . 100)/50 = 98 (g)
  m_{H_2 O} = 200 – 98 = 102 (g)
  Vì là nước cất nên V_{H_2 O} = 102 (ml)
  Cách pha chế: cân lấy 98g dd H_2 SO_4 50% ban đầu, cho vào bình chia độ có dung tích khoảng 300ml. Đong 102ml nước cất và đổ vào bình chia độ nói trên. Khuấy đều thu được 200g dd H_2 SO_4 24,5%
   

 2. $m_{H_2SO_4}=24,5\%.200=49(g)$
  $\Rightarrow m_{dd_{H_2SO_4(50\%)}}=\dfrac{49}{50\%}=98(g)$
  Cách pha chế: đong lấy $98g$ dung dịch $H_2SO_4$ $50\%$, đong $102g$ nước cho vào 1 ống nghiệm khác. Đổ từ từ $98g$ $H_2SO_4$ $50\%$ vào $102g$ nước. Khuấy đều ta được $200g$ dung dịch $H_2SO_4$ $24,5\%$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )