Hóa học Lớp 8: Hãy tính thể tích của a) 9 .1023 phân tử khí Hidro ( đktc) b) 8,8 gam khí CO2 ( đkt)

Question

Hóa học Lớp 8: Hãy tính thể tích của
a) 9 .1023 phân tử khí Hidro ( đktc) b) 8,8 gam khí CO2 ( đkt), giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Khanh 31 phút 2022-06-17T07:01:47+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. $a,n_{H_2}=\dfrac{9.10^{23}}{6.10^{23}}=1,5(mol)\\ \Rightarrow V_{H_2}=1,5.22,4=33,6(l)\\ b,n_{CO_2}=\dfrac{8,8}{44}=0,2(mol)\\ \Rightarrow V_{CO_2(đkt)}=0,2.24=4,8(l)$

 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  a) Số mol của 9xx10^{23} phân tử H_2 :
  n_{H_2} = {9.10^{23}}/{6.10^{23}} = 1,5 (mol)
  Thể tích của 1,5 mol H_2 :
  V_{H_2 (đktc)} = nxx22,4 = 1,5xx6xx10^{23} = 33,6 (l)
  b) Số mol của 8,8 gam CO_2 :
  n_{CO_2} = m/M = {8,8}/{44} = 0,2 (mol)
  Thể tích của 0,2 mol CO_2 :
  V_{CO_2 (đkt)} = nxx24 = 0,2xx24 = 4,8 (l)

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )