Hóa học Lớp 8: Hãy tính các KL của các chất sau a) 0,2mol mỗi khí oxi b) 0,15mol khí nit ơ c) 0,4mol nhôm d, 0,5mol NaOH e) 0,1mol Fe2(SO4)

Question

Hóa học Lớp 8: Hãy tính các KL của các chất sau
a) 0,2mol mỗi khí oxi
b) 0,15mol khí nit ơ
c) 0,4mol nhôm
d, 0,5mol NaOH
e) 0,1mol Fe2(SO4), giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thái Lâm 1 tháng 2022-12-22T11:40:26+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
   a) 0,2 mol khí oxi :
  m_O2 = n . M = 0,2 . 32 = 6,4 ( g)
  b) 0,15 mol khí nitơ
  m_N2 = n . M =  0,15 . 28 = 4,2 (g)
  c) 0,4 mol nhôm
  m_Al = n . M = 0,4 . 27 = 10,8 (g)
  d) 0,5 mol NaOH
  m_NaOH = n . M = 0,5 . 40 = 20 (g)
  e) 0,1 mol Fe_2 (SO_4)_3
  mFe_2 (SO_4)_3 = n . M = 0,1 . 400=40 (g)

 2. ~ gửi bạn ~
  Giải đáp:
  a) 6,4g
  b) 4,2g
  c) 10,8g
  d) 20g
  e) 40g 
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  a) 0,2 mol khí Oxi
  Khí Oxi: O_2.
  m_(O_2) = M_(O_2) . n_(O_2) = (16 . 2) . 0,2 = 6,4 g
  ————–
  b) 0,15 mol khí nit ơ 
  Khí nit o: N_2.
  m_(N_2) = M_(N_2) . n_(N_2) = 14 . 2 . 0,5 = 4,2 g
  ————–
  c) 0,4 mol nhôm
  Nhôm: Al
  m_(Al) = M_(Al) . n_(Al) = 27 . 0,4 = 10,8 g
  ————-
  d) 0,5 mol NaOH
  m_(NaOH) = M_(NaOH) . n_(NaOH) = (23 + 16 + 1).0,5 = 20 g
  ————-
  e) 0,1 mol Fe_2(SO_4)_3
  m_(Fe_2(SO_4)_3) = M_(Fe_2(SO_4)_3) . n_(Fe_2(SO_4)_3) = [46 . 2 + (32 + 16 . 4).3].0,1 = 40 g
  —————
  ->Để tính khối lượng mol của một nguyên tố, ta lấy khối lượng nguyên tử của chất đó nhân với hệ số chuyển đổi gam trên mol $(g/mol)$
                           \begin{array}{|c|c|c|}\hline \text{m = M x n}\\\hline\end{array}

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )