Hóa học Lớp 8: Hãy tìm thể tích ở điều kiện tiêu chuẩn và điều kiện thường của 1,51 khí O2

Question

Hóa học Lớp 8: Hãy tìm thể tích ở điều kiện tiêu chuẩn và điều kiện thường của 1,51 khí O2, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Tuyết 2 tháng 2022-02-22T03:15:15+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

  1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
    V_{O_2 (đktc)} = nxx22,4 = 1,5xx22,4 = 33,6 (l)
    V_{O_2 (đkt)} = nxx24 = 1,5xx24 = 36 (l) 

  2. Sửa: $1,51(mol)$ $O_2$ 
    $V_{O_2(đktc)}=n.22,4=1,5.22,4=33,6(lít)$
    $V_{O_2(đkt)}=1,5.24=36(lít)$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )