Hóa học Lớp 8: Hãy tìm khối lượng mol của những khí: a- Có tỷ khối đối với khí oxygen là: 1,375; 0,0625; b- Có tỷ khối đối với không khí là: 2,207; 1,

Question

Hóa học Lớp 8: Hãy tìm khối lượng mol của những khí:
a- Có tỷ khối đối với khí oxygen là: 1,375; 0,0625;
b- Có tỷ khối đối với không khí là: 2,207; 1,172., giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Xuân 1 tháng 2022-03-19T04:04:26+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. a. Khối lượng mol của những khí là:
             M=d.M_{O_2}=1,375.32=44 (g/mol)
             M=d.M_{O_2}=0,0625.32=2 (g/mol)
  b. Khối lượng mol của những khí là:
              M=d.29=2,207.29≈64 (g/mol)
              M=d.29=1,172.29=33,988 (g/mol)

 2. a)
  – Khí có tỉ khối với O_2 là A
  -> M_A = 1,375 × 32 $= 44(g/mol)$ 
  – Khí có tỉ khối với O_2 là B
  -> M_B = 0,0625 × 32 = $2(g/mol)$
  b)
  – Khí có tỉ khối với kk là C
  -> M_C = 2,207 × 29 $≈ 64(g/mol)$ 
  – Khí có tỉ khối với kk là D
  -> M_D = 1,172 × 2$9 ≈ 34(g/mol)$
  nam

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )