Hóa học Lớp 8: Hãy xác định thành phần phần trăm theo Khối lượng của các nguyên tố có trong hợp chất H2SO4

Question

Hóa học Lớp 8: Hãy xác định thành phần phần trăm theo Khối lượng của các nguyên tố có trong hợp chất H2SO4, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thanh Thu 1 tuần 2022-06-18T07:12:05+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1.      Vậy :

 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  Khối lượng mol của H_2SO_4 :
  M_{H_2SO_4} = 1xx2 + 32 + 16xx4 = 98 $(g/mol)$
  Phần trăm khối lượng H có trong H_2SO_4 :
  %H = {1.2}/{98}xx100% $\approx$ 2,04%
  Phần trăm khối lượng S có trong H_2SO_4 :
  %S = {32}/{98}xx100% $\approx$ 32,65%
  Phần trăm khối lượng O có trong H_2SO_4 :
  %O = 100 – 2,04 – 32,65 = 65,31%

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )