Hóa học Lớp 8: Fhskkagshskkshshsjs Thể tích hỗn hợp ở đktc gồm 2,8 g co trộn lẫn với 0,1 mol no ở đkta. A.22,4 B.12,24 C,4,48 C.44,8

Question

Hóa học Lớp 8: Fhskkagshskkshshsjs
Thể tích hỗn hợp ở đktc gồm 2,8 g co trộn lẫn với 0,1 mol no ở đkta.
A.22,4
B.12,24
C,4,48
C.44,8, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Chi Mai 3 tháng 2022-02-23T06:32:38+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Tham khảo:
  n_(CO) = 2,8 : 28 = 0,1\ mol
  => n_(h h) = 0,1 + 0,1 = 0,2\ mol
  => V_( h h ) = 0,2 * 22,4 = 4,48\ l
  => C
  #Sad

 2. Giải đáp + Giải thích :
  Thể tích hỗn hợp ở đktc gồm 2,8 g co trộn lẫn với 0,1 mol no ở đkta.
  A.22,4
  B.12,24
  C,4,48
  D.44,8
   Chọn C
  n_{CO} = \frac{2,8}{28} = 0,1 mol
  n_{CO}= 0,1 . 22,4 = 2,24 l
  n_{CO} = 0,1 . 22,4 = 2,24 l
  -> V_{hh} = 2,24 + 2,24 = 4,48
  Chúc   Bạn   Học   Tốt

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )