Hóa học Lớp 8: Em hãy tính: Khối lượng của 0,5 mol Fe(OH)3 Số mol của 37,185 lít khí Oxygen (ở đkc). Số nguyên tử của 1,5 mol Sodium Na ( C=12; H=1;

Question

Hóa học Lớp 8: Em hãy tính:
Khối lượng của 0,5 mol Fe(OH)3
Số mol của 37,185 lít khí Oxygen (ở đkc).
Số nguyên tử của 1,5 mol Sodium Na
( C=12; H=1; O=16; N=14; Fe=56; Cl=35,5 ), giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Linh 2 tuần 2022-04-07T17:09:18+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Lời giải và giải thích chi tiết:
  **
  Khối lượng của $0,5mol$ $Fe(OH)_3$ là:
  $m_{Fe(OH)_3}=0,5.107=53,5g$
  **
  Số mol của $37,185$ lít khí Oxygen (ở đkc) là:
  $n_{O_2(đkc)}=$ (37.185)/(24,79) $=1,5mol$
  **
  Số nguyên tử của $1,5mol$ Sodium $Na$ là:
  $N_{Na}=1.5.6.10^{23}=9.10^{23}nguyên tử$

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   a) m_{Fe(OH)_3} = 0,5 . 107 = 53,5g
  b) n_{O_2} = $\frac{37,185}{24,79}$ = 1,5 mol 
  c) N_{Na} = 1,5 . 6.10²³ = 9.10²³ nguyên tử
  Chúc bạn học tốt #aura

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )