Hóa học Lớp 8: Dùng phương pháp số học để cân bằng PT sau: a) H2O + KMnO4 + MnSO4 -> H2SO4 + MnO2 + K2SO4 b) H2O + KMnO4 + KNO2 -> KNO3 + KOH + MnO2

Question

Hóa học Lớp 8: Dùng phương pháp số học để cân bằng PT sau:
a) H2O + KMnO4 + MnSO4 -> H2SO4 + MnO2 + K2SO4
b) H2O + KMnO4 + KNO2 -> KNO3 + KOH + MnO2
Giúp mình nhanh nha . Trình bày kĩ ra xí nhé, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Melanie 1 tháng 2022-12-22T15:56:53+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

  1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
    $a)H_2O + KMnO_4 + MnSO_4$$ —->$$ H_2SO_4 + MnO_2 + K_2SO_4$
    $\Rightarrow$$2H_2O + 2KMnO_4 + 3MnSO_4$ $\longrightarrow$$2H_2SO_4 + 5MnO_2 + K_2SO_4$
    $b)H_2O + KMnO_4 + KNO_2 $$—->$$KNO_3 + KOH + MnO_2$
    $\Rightarrow$$H_2O + 2KMnO_4 + 3KNO_2$ $\longrightarrow$ $3KNO_3 + 2KOH + 2MnO_2$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )