Hóa học Lớp 8: đốt cháy m gam Cu thì thu được 16g đồng (II) oxit. Hãy tính m và thể tích O2 cần dùng theo đktc

Question

Hóa học Lớp 8: đốt cháy m gam Cu thì thu được 16g đồng (II) oxit. Hãy tính m và thể tích O2 cần dùng theo đktc, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Chi Mai 2 tháng 2022-03-03T00:41:00+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. n_{CuO}=\frac{m}{M}=\frac{16}{80}=0,2 (mol)
  PTHH          2Cu+O_2 $\xrightarrow[]{t^o}$ 2CuO
                         0,2        0,1        0,2      mol
  →n_{Cu}=n_{CuO}=0,2 (mol)
       m_{Cu}=n.M=0,2.64=12,8 (g)
  →n_{O_2}=n_{CuO}=\frac{0,2.1}{2}=0,1 (mol)
       $V_{O_2(đktc)}$=n.22,4=0,1.22,4=2,24 (l) 
   

 2. PTHH: 2Cu + $O_{2}$ $\longrightarrow$ 2CuO
  $n_{CuO}$ = $\dfrac{16}{80}$ = 0,2 (mol) 
  Theo PT, ta có: $n_{O2}$ = $\dfrac{1}{2}$$n_{CuO}$ = 0,2 . $\dfrac{1}{2}$ = 0,1 (mol) 
  $m_{O2}$ = 0,1 . 32 = 3,2 (g) 
  $V_{O2}$ = 0,1 . 22,4 = 2,24 (l)
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )