Hóa học Lớp 8: đốt cháy hoàn toàn 42 gam hỗn hợp A gồm C và S. tính thể tích hỗn hợp khí thu được biết rằng C chiếm 42,85% hỗn hợp A,tính thể tích oxi

Question

Hóa học Lớp 8: đốt cháy hoàn toàn 42 gam hỗn hợp A gồm C và S. tính thể tích hỗn hợp khí thu được biết rằng C chiếm 42,85% hỗn hợp A,tính thể tích oxi cần dùng (đktc) để đót cháy hết hỗn hợp trên ( bt các phản ứng xảy ra hoàn toàn), giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Khánh Ngân 2 tháng 2022-03-02T15:59:22+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. m C = 42,85%.42=17,997g
  m S =42 -mC = 42 – 17,997=24,003g
  n C = 17,997/12=1,5 mol
  n S =0,75 mol
  C + O2 -> CO2 
  1,5…1,5 
  S     +    O2->SO2
  0,75………0,75
  V O2 = (1,5+0,75).22,4=50,4 

 2. $m_C=42.42,85\%\approx 18(g)$
  $\Rightarrow n_C=\dfrac{18}{12}=1,5(mol)$
  $m_S=42-18=24(g)$
  $\Rightarrow n_S=\dfrac{24}{32}=0,75(mol)$
  $PTHH:C+O_2\xrightarrow{t^o}CO_2$
  $S+O_2\xrightarrow{t^o}SO_2$
  $\Rightarrow \Sigma n_{O_2}=n_C+n_S=1,5+0,75=2,25(mol)$
  $\Rightarrow V_{O_2(đktc)}=2,25.22,4=50,4(lít)$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )