Hóa học Lớp 8: đốt cháy hoàn toàn 2,24l khí A trong ko khí. Tính thể tích ko khí cần dùng biết khí a có tỉ khối so với khí oxi=0,8125

Question

Hóa học Lớp 8: đốt cháy hoàn toàn 2,24l khí A trong ko khí. Tính thể tích ko khí cần dùng biết khí a có tỉ khối so với khí oxi=0,8125, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thanh THương 3 tháng 2022-02-18T17:43:33+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. $d_{A/O_2}=0,8125$
  $→M_A=26(g/mol)$
  Vậy A là $C_2H_2$
  $2C_2H_2+5O_2\xrightarrow{t^o}4CO_2+2H_2O$
   $n_{C_2H_2}=\dfrac{2,24}{22,4}=0,1(mol)$
  Dựa vào phương trình:
  $n_{O_2}=\dfrac{5}{2}n_{C_2H_2}=0,25(mol)$
  $→V_{O_2}=0,25.22,4=5,6(l)$
  $→V_{kk}=5.5,6=28(l)$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )