Hóa học Lớp 8: Đốt cháy hoàn toàn 18,4 gam 1 kim loại A (I) cần dùng hết 4,48 lít khí Oxi (đktc) thu được sản phẩm là AO . Kim loại A là

Question

Hóa học Lớp 8: Đốt cháy hoàn toàn 18,4 gam 1 kim loại A (I) cần dùng hết 4,48 lít khí Oxi (đktc) thu được sản phẩm là AO . Kim loại A là, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ðan Khanh 6 tháng 2022-06-11T07:49:38+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

  1. $n_{O_2}=\dfrac{4,48}{22,4}=0,2(mol)\\ PTHH:4A+O_2\xrightarrow{t^o}2A_2O\\ \Rightarrow n_A=4n_{O_2}=0,8(mol)\\ \Rightarrow M_A=\dfrac{18,4}{0,8}=23(g/mol)$
    Vậy A là natri (Na)
     

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )