Hóa học Lớp 8: đốt cháy hoàn toàn 16 gam bột lưu huỳnh trong không khí a. tính PTHH của phản ứng b. tính thể tích khí lưu huỳnh đioxit thu được

Question

Hóa học Lớp 8: đốt cháy hoàn toàn 16 gam bột lưu huỳnh trong không khí
a. tính PTHH của phản ứng
b. tính thể tích khí lưu huỳnh đioxit thu được, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Lan Anh 3 tháng 2022-03-02T06:02:27+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  $n_{S}$ = $\frac{16}{32}$ = 0,5 mol.
  a. PTHH: S + $O_{2}$ → $SO_{2}$ 
                0,5    →             0,5 (mol)
  b. Theo phương trình phản ứng, ta có: $n_{SO2}$ = 0,5 mol ⇒ $V_{SO2}$ = 0,5 . 22,4 = 11,2 lít. 

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  a/ 
  PTHH : $$S +O_2 \xrightarrow[]{t^o} SO_2$$
  b/
  m_S = 16g -> n_S = (m_S)/(M_S) = (16)/32 = 0,5 (mol)  
  Theo phương trình : n_S = n_{SO_2} ( =0,5 mol)
  -> V_{SO_2} = 22,4 . n_{SO_2} = 22,4 . 0,5 =11,2(l)

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )