Hóa học Lớp 8: Đốt cháy hết bột sắt trong 3,2 gam khí Oxi tạo ra 11,6 g oxit sắt từ fe304 khối lượng sắt đã tham gia phản ứng là

Question

Hóa học Lớp 8: Đốt cháy hết bột sắt trong 3,2 gam khí Oxi tạo ra 11,6 g oxit sắt từ fe304 khối lượng sắt đã tham gia phản ứng là, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ðông Nghi 21 phút 2022-06-11T22:05:34+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Bảo toàn khối lượng, ta có:
  $m_{Fe}+m_{O_2}=m_{Fe_3O_4}\\ \Rightarrow m_{Fe}=m_{Fe_3O_4}-m_{O_2}=11,6-3,2=8,4(g)$

 2. Em tham khảo!
  Giải đáp:
  $8,4g$ 
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Ta có PTHH sau:
  $\text{3Fe+2O2$\xrightarrow{t^o}$2Fe2O3}$
  Theo định luật bảo toàn khối lượng:
  $\text{mO2=mFe2O3-mFe}$
  Thay số vào tính được:
  $\text{mO2=11,6-3,2=8,4g}$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )