Hóa học Lớp 8: Đốt cháy a gam kẽm trong bình chứa 6,4 gam khí oxi thu được được 32,4 g một chất rắn là kẽm oxit (ZnO). a. Viết PTHH của phản ứng xảy r

Question

Hóa học Lớp 8: Đốt cháy a gam kẽm trong bình chứa 6,4 gam khí oxi thu được được 32,4 g một chất rắn là kẽm oxit (ZnO).
a. Viết PTHH của phản ứng xảy ra.
b. Tính a gam kẽm tham gia phản ứng.
c. Tính số mol kẽm đã phản ứng và cho biết số nguyên tử kẽm., giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thu Giang 2 tháng 2022-02-22T05:30:12+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. a. PTHH:
           2Zn+O_2 $\xrightarrow[]{t^o}$ 2ZnO
  b. Áp dụng ĐLBTKL, ta có:
           m_{Zn}+m_{O_2}=m_{ZnO}
    ⇔m_{Zn}+6,4=32,4
    ⇔m_{Zn}=26 (g)
  c. n_{Zn}=\frac{m}{M}=\frac{26}{65}=0,4 (mol)
  →n×6.10²³=0,4×6.10²³=2,4.10²³ (nguyên tử)
   

 2. a)
  PTHH : 2Zn + O_2 $\xrightarrow{t^o}$ 2ZnO 
  b)
  Theo ĐLBTKL
  m_{Zn} + m_{O_2} = m_{ZnO}
  -> a = m_{ZnO} – m_{O_2} = 32,4 – 6,4 = 26(gam)
  c)
  n_{Zn} = m/M = 26/65 = 0,4(mol)
  -> A_{Zn} = 0,4 × 6 × 10^{23} = 2,4 × 10^{23} (nguyên tử)

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )