Hóa học Lớp 8: đốt cháy 6,72 lít khí metan CH4 trong khí oxi a, viết PTHH b. tính thể tích oxi cần dùng c. tính khối lượng CO2 sinh ra

Question

Hóa học Lớp 8: đốt cháy 6,72 lít khí metan CH4 trong khí oxi
a, viết PTHH
b. tính thể tích oxi cần dùng
c. tính khối lượng CO2 sinh ra, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Khánh Ly 2 tháng 2022-02-17T18:44:13+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Em tham khảo!
  Giải đáp:
  $b)13,44l$
  $c)13,2g$
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   a) Ta có PTHH sau:
  $CH_4+2O_2$ $\xrightarrow{t^o}$ $CO_2+2H_2O$
  b)
  Có $n_{CH_4}$ $=$ $\dfrac{V}{22,4}$ $=$ $\dfrac{6,72}{22,4}$ $=0,3$ mol
  Dựa vào PTHH) $n_{O_2}$ $=$ $2n_{CH_4}$ $=0,3.2=0,6$ mol
  Vậy $V_{O_2}$ $=0,6.22,4=13,44l$ 
  c)
  Dựa vào PTHH) $n_{CO_2}$ $=$ $n_{CH_4}$ $=0,3$ mol
  Vậy $m_{CO_2}$ $=n.M=0,3.44=13,2g$

 2. a, PTHH:
              CH_4+2O_2 $\xrightarrow[]{t^o}$ CO_2+2H_2O
  b, n_{CH_4}=\frac{V}{22,4}=\frac{6,72}{22,4}=0,3 (mol)
  PTHH              CH_4+2O_2 $\xrightarrow[]{t^o}$ CO_2+2H_2O
                               0,3         0,6          0,3                  mol
  →n_{O_2}=n_{CH_4}=\frac{0,3.2}{1}=0,6 (mol)
  →V_{O_2}=n.22,4=0,6.22,4=13,44 (l)
  c,Theo pt, ta có: n_{CO_2}=n_{CH_4}=0,3 (mol)
  →m_{CO_2}=n.M=0,3.44=13,2 (g)

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )