Hóa học Lớp 8: đốt cháy 24,8(g) Phốt pho trong V(lít) O2 đktc a)tính V? b) tính mP2O5 tạo thành ?

Question

Hóa học Lớp 8: đốt cháy 24,8(g) Phốt pho trong V(lít) O2 đktc
a)tính V?
b) tính mP2O5 tạo thành ?, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thanh Thu 2 tháng 2022-03-02T17:37:31+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. a) n_P=\frac{m}{M}=\frac{24,8}{31}=0,8 (mol)
  PTHH         4P+5O_2 $\xrightarrow[]{t^o}$ 2P_2O_5
                        0,8        1         0,4       mol
  →n_{O_2}=n_P=\frac{0,8.5}{4}=1 (mol)
  →$V_{O_2(đktc)}$=n.22,4=1.22,4=22,4 (l)
  b) Theo pt, ta có: n_{P_2O_5}=n_P=\frac{0,8.2}{4}=0,4 (mol)
  →m_{P_2O_5}=n.M=0,4.142=56,8 (g)

 2. $n_P=\dfrac{24,8}{31}=0,8(mol)$
  $a,PTHH:4P+5O_2\xrightarrow{t^o}2P_2O_5$
  Theo PT: $n_{O_2}=\dfrac{5}{4}n_P=1(mol)$
  $\Rightarrow V_{O_2}=1.22,4=22,4(l)$
  $b,$ Theo PT: $n_{P_2O_5}=0,5.n_P=0,4(mol)$
  $\Rightarrow m_{P_2O_5}=0,4.142=56,8(g)$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )