Hóa học Lớp 8: Đốt cháy 16,8 gam sắt trong không khí thu được 23,2 gam oxit sắt từ (Fe3O4) . Tìm khối lượng oxi đã dùng?

Question

Hóa học Lớp 8: Đốt cháy 16,8 gam sắt trong không khí thu được 23,2 gam oxit sắt từ (Fe3O4) . Tìm khối lượng oxi đã dùng?, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Nhiên 6 tháng 2022-06-21T05:16:14+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1.    $flower$
  Giải đáp:
  PTPƯ: $Fe+O_2→^{t^o}Fe_3O_4$
  PTHH : $3Fe+2O_2→^{t^o}Fe_3O_4$
  Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng, ta có : 
  $m_Fe+m_{O_2}=m_{Fe_3O_4}$
  ⇒ $16,8+m_{O_2}=23,2$
  ⇒ $m_{O_2}=6,4(g)$
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   

 2. Khối lượng ôxi đã dùng là:
  23,2-16,8 = 6,4 (g)
  Đ/S : 6,4 g.
  #nocopy
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )