Hóa học Lớp 8: Đốt cháy 11,2 g sắt thì trong khí O2 thu được sản phẩm là oxit sắt từ (Fe3O4 ) a. Viết phương trình hóa học của phản ứng. b. Tính thể

Question

Hóa học Lớp 8: Đốt cháy 11,2 g sắt thì trong khí O2 thu được sản phẩm là oxit sắt từ (Fe3O4 ) a. Viết phương trình hóa học của phản ứng. b. Tính thể tích oxi (đktc) đã tham gia phản ứng. c. Tính khối lượng sản phẩm thu được., giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hòa Tâm 1 tuần 2022-04-14T01:22:41+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1.    flower
  Giải đáp:
  * PTHH: 3Fe+2O_2→Fe_3O_4
  n_{Fe}=(11,2)/56=0,2(mol)
  * Theo PT : n_{O_2}=2/3.n_{Fe}=0,1(3)(mol)
  V_{O_2}=n_{O_2}×22,4=0,1(3)×22,4=2,98(6)(l)
  * Theo PT : n_{Fe_3O_4}=1/3×n_{Fe}=1/3×0,2=0,0(6)(mol)
  m_{Fe_3O_4}=M_{Fe_3O_4}×n_{Fe_3O_4}=0,0(6)×232=15,4(6)(g)
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   

 2. Giải đáp:
  a. 3Fe + 2O_2 $\xrightarrow{t^o}$ Fe_3 O_4
  b. V_{O_2} = 2,99l
  c. m_{Fe_3 O_4} = 15,47 (g)
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  a.
  3Fe + 2O_2 $\xrightarrow{t^o}$ Fe_3 O_4
  n_{Fe} = (11,2)/56 = 0,2 (mol)
  b.
  Theo phương trình: n_{O_2} = n_{Fe} . 2/3 = 0,2 . 2/3 = 2/15 (mol)
  -> V_{O_2} = 2/15 . 22,4 = 2,99 (l)
  c.
  Theo phương trình: n_{Fe_3 O_4} = n_{Fe} . 1/3 = 0,2 . 1/3 = 1/15 (mol)
  -> m_{Fe_3 O_4} = 1/15 . (56 . 3 + 16 . 4) = 15,47 (g)

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )