Hóa học Lớp 8: Đốt cháy 10,8 g kim loại nhôm trong bình chứa O2 dư.Tính khối lượng sản phẩm thu đc

Question

Hóa học Lớp 8: Đốt cháy 10,8 g kim loại nhôm trong bình chứa O2 dư.Tính khối lượng sản phẩm thu đc, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Madelyn 2 tháng 2022-02-17T20:22:07+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. n_{Al}=\frac{m_{Al}}{M_{Al}}=\frac{10,8}{27}=0,4 (mol)
  4Al+3O_2 $\xrightarrow[]{t^o}$ 2Al_2O_3
  Tỉ lệ pt: 4 : 3 : 2
  Tỉ lệ mol: 0,4 : 0,3 : 0,2
  ->m_{Al_2O_3}=n_{Al_2O_3}×M_{Al_2O_3}=0,2×102=20,4 (g)

 2. n_{Al}=\frac{m}{M}=\frac{10,8}{27}=0,4 (mol)
  PTHH          4Al+3O_2 $\xrightarrow[]{t^o}$ 2Al_2O_3
                        0,4                       0,2          mol
  →n_{Al_2O_3}=n_{Al}= \frac{0,4.2}{4}=0,2 (mol)
  →m_{Al_2O_3}=n.M=0,2.102=20,4 (g)

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )