Hóa học Lớp 8: Đối cháy khí `C` cần dùng vừa đủ `5,6` lít khí `O_2` đktc tạo thành cacbon- `CO_2` `a.` Viết PT phản ứng `b,` Tính khối lượng của cacbo

Question

Hóa học Lớp 8: Đối cháy khí `C` cần dùng vừa đủ `5,6` lít khí `O_2` đktc tạo thành cacbon- `CO_2`
`a.` Viết PT phản ứng
`b,` Tính khối lượng của cacbon
`c,` Tính thể tích `CO_2` thu được ở đktc, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Phi Nhung 1 tháng 2022-03-19T09:32:16+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  a/
  Phương trình : $$C +O_2 \xrightarrow[]{t^o}  CO_2$$
  b/
  n_{O_2} = (V_{O_2})/(22,4) = (5,6)/(22,4) = 0,25 (mol)
  Theo phương trình : n_{O_2} = n_{C} (=0,25mol)
  => m_C = n_C . M_C = 0,25 . 12 =3 (g)
  c/
  Theo phương trình : n_{O_2} = n_{CO_2} (=0,25mol)
  => V_{CO_2} = 22,4 . n_{CO_2} = 22,4 . 0,25 =5,6l

 2. Giải đáp:
  a, PTHH:
  C + O_2 $\xrightarrow{{t^o}}$ CO_2
  b, n_(O_2) = (5,6)/(22,4) = 0,25 mol
  Theo phương tình 
  -> n_C = 0,25 . 1 : 1 = 0,25 mol
  -> m_C = 0,25 . 12 = 3g
  c, Theo phương trình :
  -> n_(CO_2) = 0,25 . 1 : 1 = 0,25 mol
  -> V_(CO_2) = 0,25 . 22,4 = 5,6l
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )