Hóa học Lớp 8: Điều kiện chuẩn là 22,4 hay 24,79,vì sao?

Question

Hóa học Lớp 8: Điều kiện chuẩn là 22,4 hay 24,79,vì sao?, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hiểu Vân 2 tháng 2022-03-02T16:32:25+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1.    flower
  Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  to Chọn 1 mol có thể tích là 24,79l
  – Tại điều kiện chuẩn (25^oC,1bar) thể tích 1 mol khí bất kỳ là 24,79(l)
  – Ngoài ra, điều kiện chuẩn còn được gọi là : Điều kiện lý tưởng 

 2. $Đáp$ $án$ $+$ $Giải$ $thích$ $các$ $bước$ $giải$ $:$
  Ở điều kiện chuẩn ($0^{o}C$ , 1 atm), 1 mol chất khí có thể tích là 22,4 lít
  Ở điều kiện chuẩn ($25^{o}C$ , 1 atm), 1 mol chất khí có thể tích là 24,79 lít
  $Chúc$ $bn$ $hk$ $tốt$ $!!$ $:))))$
  $Xin$ $ctlhn$ $ạ.$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )