Hóa học Lớp 8: Dãy chất nào sau đây đều tác dụng với nước ở nhiệt độ thường? A. K, Al₂O3, CO2. B. Ca, K₂0, P₂05. C. Na, CuO, SO₂. D. Mg, CaO, SO3.

Question

Hóa học Lớp 8: Dãy chất nào sau đây đều tác dụng với nước ở nhiệt độ thường?
A. K, Al₂O3, CO2.
B. Ca, K₂0, P₂05.
C. Na, CuO, SO₂.
D. Mg, CaO, SO3., giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thúy Hường 2 ngày 2022-04-19T10:58:02+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp:
  Dãy chất nào sau đây đều tác dụng với nước ở nhiệt độ thường:
  A. K, Al₂O3, CO2.
  B. Ca, K₂0, P₂05.
  C. Na, CuO, SO₂.
  D. Mg, CaO, SO3.
  => chọn câu B
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )