Hóa học Lớp 8: `Co + HNO_3 -> Co(NO_3)_2 + N_2 + H_O` Mọi người cân bằng PT này bằng PP Đại số cho mình hiểu được không ạ? Cảm ơn mọi người.

Question

Hóa học Lớp 8: `Co + HNO_3 -> Co(NO_3)_2 + N_2 + H_O`
Mọi người cân bằng PT này bằng PP Đại số cho mình hiểu được không ạ? Cảm ơn mọi người., giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ái Hồng 2 tháng 2022-03-02T17:03:37+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

  0
  2022-03-02T17:04:46+00:00
  Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  5Co+12HNO35Co(NO3)2+N2+6H2O

 1. Co + HNO_3 -> Co(NO_3)_2 + N_2 + H_2O
  text{ Xác định số oxi hóa :}
  Co^0 + HN^{+5}O_3 -> Co^{+2}(NO_3)_2 + N_2^0 + H_2O
  text{ Quá trình khử và nhận e :}
  Co^0 -> Co^{+2} + 2e    |×5
  2N^{+5} + 10e -> 2N^0 |×1 
  -> Cân Bằng :
  5Co + 12HNO_3 -> 5Co(NO_3)_2 + N_2 + 6H_2O

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )