Hóa học Lớp 8: Có : Crush chẳng còn chiếm phố biển trong tâm trí tôi nữa Vậy : Thành phần phần trăm theo khối lượng của khí $Oxi$ trong phân tử $O_2$

Question

Hóa học Lớp 8: Có : Crush chẳng còn chiếm phố biển trong tâm trí tôi nữa
Vậy : Thành phần phần trăm theo khối lượng của khí $Oxi$ trong phân tử $O_2$ là bao nhiêu ?
A. 0%
B. 100%
C. 50%
D. 75%, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Trang 5 tháng 2022-06-20T06:59:04+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  M_{O_2} = 16.2 = 32$(g/mol)$
  %O = {16.2}/{32}.100% = 100%
   

 2. Giải đáp:
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  M_{O_2} = 16xx2 = 32 $(g/mol)$
  Phần trăm khối lượng O_2 có trong khí Oxi là :
  %O = {32}/{32}xx100% = 100%

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )