Hóa học Lớp 8: Có bao nhiêu gam nguyên tố oxi trong 245 gam KClO3? Cần gấp ạ ! Các a c giải sớm e đánh giá tốt nhé ạ!

Question

Hóa học Lớp 8: Có bao nhiêu gam nguyên tố oxi trong 245 gam KClO3?
Cần gấp ạ ! Các a c giải sớm e đánh giá tốt nhé ạ!, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Lan Phương 6 tháng 2022-06-21T02:32:55+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

  1. M_(KClO_3) = 39 + 35,5 + 16 * 3 = 122,5 $g/mol$
    M_(O_2) = 16 * 2 = 32 $g/mol$
    => m_(O_2) = ( 32 * 245 )/( 122,5 ) = 64\ g
    #IE

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )