Hóa học Lớp 8: Cho tỉ khối của X so với khí hiđro bằng 8.5 và tỉ khối của khí X so với khí Y là 0.5 .Tìm khối lượng mol của X và Y

Question

Hóa học Lớp 8: Cho tỉ khối của X so với khí hiđro bằng 8.5 và tỉ khối của khí X so với khí Y là 0.5 .Tìm khối lượng mol của X và Y, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ðông Nghi 1 tháng 2022-12-19T08:58:43+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:M_X=17đvC, M_Y=34đvC
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Khối lượng mol của H_2=2
  (M_X)/M_(H_2)=8,5
  <=>M_X=8,5×M_(H_2)=8,5×2=17đvC
  M_(X)/M_(Y)=0,5
  <=>17/M_Y=0,5
  ->M_Y=34đvC
   

 2. $\dfrac{M_X}{M_{H_2}}$=8,5
  ⇒M_X=M_{H_2}×8,5=2×8,5=17(gam/mol)
  $\dfrac{M_X}{M_Y}$=0,5
  ⇒M_Y=M_X:0,5=17:0,5=34(gam/mol)

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )