Hóa học Lớp 8: Cho sơ đồ phản ứng sau: X + Y => Al2O3. PTHH đúng sau khi hoàn thành là:

Question

Hóa học Lớp 8: Cho sơ đồ phản ứng sau: X + Y => Al2O3. PTHH đúng sau khi hoàn thành là:, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Trang Ðài 6 tháng 2022-06-11T05:39:54+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
  X+Y -> Al_2O_3
  => 4Al + 3O_2 -> 2Al_2O_3
  Tỉ lệ: 4 : 3 : 2
  Vậy: X=Al, Y=O_2
   

 2. 4Al+3O2—>2Al2O3
   5* và hay nhất nha

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )