Hóa học Lớp 8: Cho sơ đồ phản ứng: NaOH + ZnSO4 = > A + Na2SO4 PTHH đúng sau khi hoàn thành là

Question

Hóa học Lớp 8: Cho sơ đồ phản ứng: NaOH + ZnSO4 — > A + Na2SO4 PTHH đúng sau khi hoàn thành là, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Nhân 6 tháng 2022-06-11T09:26:17+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

  1. Giải đáp:
     Mình gửi đáp án
    Lời giải và giải thích chi tiết:
     2NaOH+ZnSO4->Zn(OH)2+Na2SO4

  2. $PTHH:2NaOH+ZnSO_4\to Zn(OH)_2\downarrow+Na_2SO_4\\ \text{Tỉ lệ: }2:1:1:1$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )