Hóa học Lớp 8: Cho sơ đồ phản ứng: FexOy + 3H2SO4 => Fex(SO4)y + 3H2O Với x khác y thì giá trị thích hợp của x và y lần lượt là

Question

Hóa học Lớp 8: Cho sơ đồ phản ứng:
FexOy + 3H2SO4 —> Fex(SO4)y + 3H2O
Với x khác y thì giá trị thích hợp của x và y lần lượt là, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Mai Lan 6 tháng 2022-06-19T02:55:04+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Ta có: Có 3 nhóm $SO_{4}$ ở vế trái ⇒ Ở vế phải cũng phải có 3 nhóm $SO_{4}$ ⇒ y = 3
  Thay y vào $Fe_{x}$$O_{y}$, ta có $Fe_{x}$$O_{3}$
  Ta có hóa trị của $O$ là ll, hóa trị Fe là ll hoặc lll, x $\ne$ y
  ⇒ Fe hóa trị lll, thì x = 2, y = 3

 2.    flower
  Giải đáp:
  Có : $O$ có hóa trị $II$ 
         $Fe$ có hóa trị $II$ & $III$ 
  $TH_1$ : 
  – $O$ có hóa trị $II$ 
  – $Fe$ có hóa trị $II$
  ⇒ CTHH : $FeO$
  ⇒ $x=y$ ⇒ Loại 
  $TH_2$ : 
  – $O$ có hóa trị $II$ 
  – $Fe$ có hóa trị $IIl$
  ⇒ CTHH : $Fe_2O_3$
  ⇒ $x$$\neq$$y$ ⇒ Chọn 
  Vậy \(\left[ \begin{array}{l}x=2\\y=3\end{array} \right.\) 
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )