Hóa học Lớp 8: Cho sơ đồ phản ứng: FexOy + 3H2SO4 => Fex(SO4)y + 3H2O Với x khác y thì giá trị thích hợp của x và y lần lượt là

Question

Hóa học Lớp 8: Cho sơ đồ phản ứng:
FexOy + 3H2SO4 —> Fex(SO4)y + 3H2O
Với x khác y thì giá trị thích hợp của x và y lần lượt là, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Khanh 4 ngày 2022-06-19T01:49:42+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Tham khảo:
  x là hóa trị của SO_4 
  => x = 2
  y là hóa trị của Fe
  => y = 2; 3
  x \ne y
  => y = 3
  => PTHH:\ 2Fe_2O_3 + 3H_2SO_4 → Fe_2(SO_4)_3 + 3H_2O
  #IE

 2. Lời giải và giải thích chi tiết:
  $Fe_xO_y+3H_2SO_4→Fe_x(SO_4)_y+3H_2O$
  + Xét hệ số nhóm $SO_4$ ở vế trái là $3$ ⇒ ở vế phải cũng phải có 3 nhóm $SO_4$ ⇒ $y=3$
  ⇒ $Fe_xO_3+3H_2SO_4→Fe_x(SO_4)_3+3H_2O$
  + Ta có: $Fe_xO_3$ ⇒ $Fe$ hóa trị $III$, $O$ hóa trị $II$ ⇒ $x=2$
  + Số nguyên tử $O$ ở 2 vế đã bằng nhau $H$ cũng đã bằng nhau
  ⇒ $Fe_2O_3+3H_2SO_4→Fe_2(SO_4)_3+3H_2O$
  Với x khác y thì giá trị thích hợp của x và y lần lượt là $2;3$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )