Hóa học Lớp 8: Cho sơ đồ: Mg + O2 => MgO. Hệ số lần lượt với từng chất là: A.2, 1, 2 B.2, 2, 3 C.1, 2, 1 D.1, 2, 3

Question

Hóa học Lớp 8: Cho sơ đồ: Mg + O2 —> MgO. Hệ số lần lượt với từng chất là:
A.2, 1, 2
B.2, 2, 3
C.1, 2, 1
D.1, 2, 3, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hồng 6 tháng 2022-06-20T12:29:45+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Lời giải và giải thích chi tiết:
  A. 2, 1, 2 
  Cho sơ đồ:
  $2Mg+O_2→2MgO$
  Hệ số lần lượt với từng chất là:
  $M:O_2:MgO=2:1:2$

 2. Đầu tiên phải cân bằng phương trình
  2Mg+O2→2MgO
  Cho sơ đồ: Mg + O2 —> MgO. Hệ số lần lượt với từng chất là: A.2, 1, 2 B.2,2,3 C.1, 2, 1 D.1, 2, 3

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )