Hóa học Lớp 8: Cho sắt tác dụng với axit clohidric thu được 63,5 g muối sắt và 1 g khí bay lên. Tổng khối lượng chất phản ứng A. 61,5 g B. 63,5 g C.

Question

Hóa học Lớp 8: Cho sắt tác dụng với axit clohidric thu được 63,5 g muối sắt và 1 g khí bay lên. Tổng khối lượng chất phản ứng
A. 61,5 g
B. 63,5 g
C. 62,5 g
D. 64,5 g, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Bình 1 tháng 2022-03-14T16:14:53+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Cho sắt tác dụng với axit clohidric thu được 63,5 g muối sắt và 1 g khí bay lên. Tổng khối lượng chất phản ứng
  A. 61,5 g
  B. 63,5 g
  C. 62,5 g
  D. 64,5 g
  => GT:
  Phương trình hóa học chữ:  sắt + axit clohiđric → sắt (II) clorua + khí hiđro
  Theo định luật bảo toàn khối lượng: msắt + maxit clohiđric = msắt (II) clorua + mkhí hiđro
  => tổng khối lượng chất phản ứng = msắt + maxit clohiđric = 63,5 + 1 = 54,5 gam
  Giải đáp cần chọn là: D

 2. Giải đáp:
   C
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Tổng khối lượng chất phản ứng :
  63,5-1=62,5(g)
  to Chọn C . 

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )