Hóa học Lớp 8: Cho pthh 2SO2 + O2 -> 2SO3 Chất có khối lượng tăng dần trong quá trình phản ứng là

Question

Hóa học Lớp 8: Cho pthh 2SO2 + O2 -> 2SO3
Chất có khối lượng tăng dần trong quá trình phản ứng là, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Kiều Nguyệt 6 tháng 2022-06-20T15:11:18+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1.    $flora$
  Giải đáp:
  Không có chất nào có khối lượng tăng dần trong phản ứng
  Áp dụng ĐLBTKL: Tổng khối lượng các chất tham gia quá trình phản ứng bằng tổng khối lượng sản phẩm sau phản ứng
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )