Hóa học Lớp 8: Cho phương trình hoá học KOH + ZnSO4 =–> Zn(OH)2 + K2SO4 cho biết tỉ lệ hệ số của phản ứng. A. 2:1:1:1 B. 2:2:1:1 C. 1:1:2:1 D. 1:2:

Question

Hóa học Lớp 8: Cho phương trình hoá học KOH + ZnSO4 —–> Zn(OH)2 + K2SO4 cho biết tỉ lệ hệ số của phản ứng.
A. 2:1:1:1
B. 2:2:1:1
C. 1:1:2:1
D. 1:2:2:1, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thanh Thu 6 tháng 2022-06-15T22:36:41+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   Chọn A
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Đầu tiên cân bằng PTHH
  $2KOH_{}$+ $ZnSO_{4}$ →$ZnOH_{2}$ + $K_{2}$$SO_{4}$ 
  Ta thấy hệ số ở mỗi hợp chất là 2:1:1:1
  ⇒Vậy chọn câu A
   

 2. Giải đáp:
   A
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   2KOH+ZnSO4=Zn(OH)2+K2SO4

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )