Hóa học Lớp 8: (Cho N = 14, O = 16) Thể tích của 0,3 mol NO2 (đktc) là: A.0,3 lít B.6,72 lít C.0,6 lít D.13,8 lít

Question

Hóa học Lớp 8: (Cho N = 14, O = 16)
Thể tích của 0,3 mol NO2 (đktc) là:
A.0,3 lít
B.6,72 lít
C.0,6 lít
D.13,8 lít
Mn chỉ cần chọn th k cần giải thích đâu nha, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ái Linh 5 ngày 2022-06-20T20:01:25+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
  B
  Lời giải và giải thích chi tiết: 
  Thể tích của 0,3 mol NO_2 (đktc) :
  V_{NO_2 (đktc)} = nxx22,4 = 0,3xx22,4 = 6,72 (lít)

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   V_[NO_2]=22,4.n_[NO_2]=22,4.0,3=6,72l
  =>B

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )