Hóa học Lớp 8: Cho mik xin TẤT CẢ các dạng bài tập QUAN TRỌNG VÀ CƠ BẢN trong chương trình hóa 8 ạ!!!!!

Question

Hóa học Lớp 8: Cho mik xin TẤT CẢ các dạng bài tập QUAN TRỌNG VÀ CƠ BẢN trong chương trình hóa 8 ạ!!!!!, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hạ Uyên 1 tháng 2022-03-09T10:57:47+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Em tham khảo!
  Một số chuyên đề THƯỜNG XUYÊN có trong bài thi của hóa $8$:
  $+)$ Dạng thuận đối với lý thuyết:
  $1)$ Cho biết nguyên tố, hóa trị và lập CTHH của chúng.
  $2)$ Nêu ý nghĩa của một chất/nguyên tố nào đó, VD: Cho biết ý nghĩa của $Na_2CO_3,…$
  $3)$ Cho biết khí, so sánh tỉ khối của khí đó so với một chất/không khí$\rightarrow$ Cho biết khí đó nhẹ hay nặng hơn khí kia bao nhiêu lần
  $+)$ Dạng nghịch đối với lý thuyết:
  $1)$ Cho biết hợp chất, nêu hóa trị của nguyên tố trong hợp chất đó
  $\rightarrow$ Dạng khó hơn: Cho $2$ chất khác nhau với $2$ nguyên tố khác nhau. Lập CTHH giữa $2$ chất đó
  $2)$ Vận dụng việc so sánh tỉ khối của $2$ chất$\rightarrow$ giải thích hiện tượng trong đời sống.
  $3)$ Cho biết có thể thu một chất nào đó bằng phương pháp gì đó hay không?
  $+)$ Dạng toán lập phương trình tính toán
  $1)$ Lập PTHH
  $2)$ Tính thể tích/khối lượng của chất tham gia hoặc sản phẩm
  $3)$ Toán lượng dư$\rightarrow$ Tìm chất dư? Dư bao nhiêu gam/lít?
  $(4)$ Cho hiệu suất rồi tính toán/Tính hiệu suất của phản ứng.
  $+)$ Các dạng bài phân biệt Oxit/Bazo/Axit/Muối
  $1)$ Cho chất, phân loại 
  $2)$ Đọc tên chất đó
  $3)$ Cho tên chất đó viết CTHH của chúng.
  $+)$ Một số câu hỏi thực tế vận dụng lý thuyết/bài tập để giải ra.
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )