Hóa học Lớp 8: Cho Magiê tác dụng hết với dung dịch axit sunfuric thu được 2,24 lít khí H2 ở điều kiện tiêu chuẩn. a. Tính khối lượng Mg cần dùng. b.

Question

Hóa học Lớp 8: Cho Magiê tác dụng hết với dung dịch axit sunfuric thu được 2,24 lít khí H2 ở điều kiện tiêu chuẩn.
a. Tính khối lượng Mg cần dùng.
b. Tính khối lượng MgSO4 tạo thành.
Cho nguyên tử khối: Zn=65, H=1, Cl=35,5, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Kim Duyên 7 ngày 2022-04-14T10:42:04+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  nH2=2,24/22,4=0,1 (mol)
   Mg+H2SO4->MgSO4+H2
  0,1<–0,1<–0,1<—-0,1
  a. m Mg = n x M = 0,1 x 24 = 2,4 (g)
  b.m MgSO4= n x m= 0,1 x 120= 12 (g)

 2.    flower
  Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  Mg+H_2SO_4→H_2+MgSO_4
   n_{H_2}=(2,24)/(22,4)=0,1(mol)
  Theo PT : n_{H_2}=n_{Mg}=n_{MgSO_4}=0,1(mol)
  m_{Mg}=0,1×24=2,4(g)
  m_{MgSO_4}=0,1×120=12(g).

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )