Hóa học Lớp 8: cho khối lượng Đồng tác dụng với 2,24 lít khí Oxi, thu được Đồng(II) Oxit. Tính m,n? (tính theo phương trình hóa học)

Question

Hóa học Lớp 8: cho khối lượng Đồng tác dụng với 2,24 lít khí Oxi, thu được Đồng(II) Oxit. Tính m,n?
(tính theo phương trình hóa học), giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Khánh Ly 2 tháng 2022-11-23T18:19:53+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. n$O_2$(đktc)=$\frac{V}{22,4}$=$\frac{2,24}{22,4}$=0,1 (mol)
  PTHH         2Cu+$O_2$$\xrightarrow[]{t^o}$2CuO
                   0,05    0,1                  0,05        mol
  mCu=n.M=0,05.64=3,2 (g)
  mCuO=n.M=0,05.80=4 (g)
   

 2. n_(O_2)=n/(22,4)=(2,24)/(22,4)=0,1mol
  PTHH xảy ra:
  2Cu+O_2->2CuO
  0,2←0,1→0,2
  Ta có: n_(Cu)=n_(CuO)=(n_(O_2))×2=0,1×2=0,2mol
  m_(Cu)=n×M=0,2×64=12,8g
  m_(CuO)=n×M=0,2×(64+16)=16g
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )