Hóa học Lớp 8: Cho kẽm (Zn) tác dụng hết với dung dịch HCL thu được 4,48 lít khí H2 ở điều kiện tiêu chuẩn. a)Tính khối lượng Zn cần dùng. b) Tính khố

Question

Hóa học Lớp 8: Cho kẽm (Zn) tác dụng hết với dung dịch HCL thu được 4,48 lít khí H2 ở điều kiện tiêu chuẩn.
a)Tính khối lượng Zn cần dùng.
b) Tính khối lượng ZnCL2 tạo thành
(Thank you), giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Kim Duyên 7 ngày 2022-04-14T11:13:22+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
  m_{Zn} = 13(gam)
  m_{ZnCl_2} = 27,2(gam) 
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  PTHH : Zn + 2HCl -> ZnCl_2 + H_2
  a)
  n_{H_2} = V/(22,4) = (4,48)/(22,4) = 0,2(mol)
  -> n_{Zn} = n_{H_2} = 0,2(mol)
  -> _{Zn} = n × M = 0,2 × 65 = 13(gam)
  b)
  n_{ZnCl_2} = n_{H_2} = 0,2(mol)
  -> m_{ZnCl_2} = n × M = 136 × 0,2 = 27,2(gam)

 2. Giải đáp:
   a) m Zn = 13 gam
  b) m ZnCl2= 27,2 gam
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Pt : Zn+ 2HCl—-> ZnCl2 + H2
  a) n H2= 4,48 /22,4 =0,2 mol
  từ pt trên => n Zn = n H2 = 0,2 mol
  => m Zn = n. M= 0,2 . 65=13 gam
  b) từ pt trên => n ZnCl2 = n H2= 0,2 mol
  => m ZnCl2=0,2 .( 65+ 35,5 .2) =27,2 gam  

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )