Hóa học Lớp 8: Cho các khí sau: – Khí hiđro (H2) – Khí ammoniac (NH3) – Khí clo (Cl2) – Khí hiđro sunfua (H2S) – Khí nitơ đioxit (NO2) – Khí cacbon

Question

Hóa học Lớp 8: Cho các khí sau:
– Khí hiđro (H2) – Khí ammoniac (NH3)
– Khí clo (Cl2) – Khí hiđro sunfua (H2S)
– Khí nitơ đioxit (NO2) – Khí cacbonic (CO2)
Có thể thu những khí nào vào bình (từ những thí nghiệm trong phòng thí nghiệm) bằng cách:
a) đặt đứng bình ? b) đặt ngược bình ?, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Phước Bình 7 tháng 2022-05-01T08:38:30+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Mkk = 29g/mol 
   a) Đặt đứng bình vì các khí nặng hơn không khí:
  Cl_2 ( =71g/mol)
  H_2S ( = 34 g/mol )
  CO_2 ( = 44 g/mol )
  NO_2 ( = 46 g/mol ) 
  b) Đặt ngược bình vì các khí nhẹ hơn không khí:
  H_2 ( = 2g/mol )
  NH_3 ( = 17 g/mol ) 
  Chúc bạn học tốt #aura

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )