Hóa học Lớp 8: Cho 8,9 gam hỗn hợp Zn và Mg cần m gam dung dịch HCl 10% thu được dung dịch chứa a gam muối và 4,48 lít H2 (đktc). Tính m ? Tính a theo

Question

Hóa học Lớp 8: Cho 8,9 gam hỗn hợp Zn và Mg cần m gam dung dịch HCl 10% thu được dung dịch chứa
a gam muối và 4,48 lít H2 (đktc). Tính m ? Tính a theo bảo toàn khối lượng ?, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Xuân 9 tháng 2022-03-21T17:06:20+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Trust gửi ạ 

  hoa-hoc-lop-8-cho-8-9-gam-hon-hop-zn-va-mg-can-m-gam-dung-dich-hcl-10-thu-duoc-dung-dich-chua-a

 2. Giải đáp:
   m=146g
  a=22,8g
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  \(\begin{array}{l}
  Zn + 2HCl \to ZnC{l_2} + {H_2}\\
  Mg + 2HCl \to MgC{l_2} + {H_2}\\
  {n_{{H_2}}} = \dfrac{{4,48}}{{22,4}} = 0,2\,mol\\
  {n_{HCl}} = 2{n_{{H_2}}} = 0,4\,mol\\
  {m_{HCl}} = 0,4 \times 36,5 = 14,6g\\
  {m_{{\rm{dd}}HCl}} = \dfrac{{14,6}}{{10\% }} = 146g\\
  BTKL:{m_{hh}} + {m_{HCl}} = m  \text{ muối } + {m_{{H_2}}}\\
   \Rightarrow m \text{ muối }= {m_{hh}} + {m_{HCl}} – {m_{{H_2}}}\\
   \Leftrightarrow a = 8,9 + 14,6 – 0,2 \times 2 = 22,8g
  \end{array}\)

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )