Hóa học Lớp 8: Cho 4,8g Mg tác dụng với 3,65g HCl, ta được Magieclorua(MgCl2) và khí hidro a) Lập phương trình hóa học b) Sau phản ứng chất nào dư, số

Question

Hóa học Lớp 8: Cho 4,8g Mg tác dụng với 3,65g HCl, ta được Magieclorua(MgCl2) và khí hidro
a) Lập phương trình hóa học
b) Sau phản ứng chất nào dư, số mol dư là bao nhiêu, khối lượng chất dư
c) Tính khối lượng MgCl2 tạo thành, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Madelyn 1 tháng 2022-03-14T09:42:41+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. a) PTHH:
            Mg+2HCl→MgCl_2+H_2
  b) n_{Mg}=\frac{m}{M}=\frac{4,8}{24}=0,2 (mol)
        n_{HCl}=\frac{m}{M}=\frac{3,65}{36,5}=0,1 (mol)
                                Mg+2HCl→MgCl_2+H_2
  Ban đầu                  0,2       0,1                                    mol
  Trong pứng            0,05      0,1       0,05                    mol
  Sau pứng                0,15       0         0,05                    mol
  →$m_{Mg (dư)}$=n.M=0,15.24=3,6 (g)
  c)Theo pt, ta có: n_{MgCl_2}=n_{HCl}=\frac{0,1.1}{2}=0,05 (mol)
  →m_{MgCl_2}=n.M=0,05.95=4,75 (g) 

 2. Giải đáp:   
   
  Lời giải và giải thích chi tiết: 
          

  hoa-hoc-lop-8-cho-4-8g-mg-tac-dung-voi-3-65g-hcl-ta-duoc-magieclorua-mgcl2-va-khi-hidro-a-lap-ph

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )