Hóa học Lớp 8: Cho 4,6 g Sodium vào nước . Sau phản ứng, người ta thu được dung dịch chứa 8 g Sodium hydroxide (NaOH) và 0,2g bọt khí Hydrogen thoát r

Question

Hóa học Lớp 8: Cho 4,6 g Sodium vào nước . Sau phản ứng, người ta thu được dung dịch chứa 8 g Sodium hydroxide (NaOH) và 0,2g bọt khí Hydrogen thoát ra.
1. Nêu dấu hiệu cho biết có phản ứng hóa học xảy ra?
2. Viết phương trình chữ của phản ứng.
3. Tính khối lượng nước đã dùng ?
4. Lập PTHH phản ứng trên., giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thu Ánh 2 tuần 2022-04-07T19:19:53+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Lời giải và giải thích chi tiết:
  1/.
  Dấu hiệu cho biết có phản ứng hóa học xảy ra là có bọt khí Hydrogen thoát ra.
  2/.
  PT chữ:
  $Sodium(Na)+nước(H_2O)→Sodium$ $hydroxide(NaOH)+khí$ $Hydrogen(H_2)↑$ 
  3/.
  Theo định luật bảo toàn khối lượng , ta có:
       $m_S+m_{H_2O}=m_{NaOH}+m_{H_2}$
  ⇔ $4,6+m_{H_2O}=8+0,2$
  ⇒ $m_{H_2O}=8+0,2-4,6=3,6g$
  4/.
  PTHH:
  $2Na+2H_2O→2NaOH+H_2↑$
  Tỉ lệ: $Na:H_2O:NaOH:H_2=2:2:2:1$

 2. Cho 4,6 g Sodium vào nước . Sau phản ứng, người ta thu được dung dịch chứa 8 g Sodium hydroxide (NaOH) và 0,2g bọt khí Hydrogen thoát ra.
  1. Nêu dấu hiệu cho biết có phản ứng hóa học xảy ra?
  -xuất hiện bọt khí hidrogen
  2. Viết phương trình chữ của phản ứng.
  Sodium+nước→Sodium hydroxide+Hydrogen
  3. Tính khối lượng nước đã dùng ?
  mNa+mH2O=mNaOH+mH2
  4,6+mH2O=8+0,2
  mH2O=8+0,2-4,6=3,6G
  4. Lập PTHH phản ứng trên.
  2Na + 2H2O → 2NaOH + H2
  ——————————-
  cho mình xin ctlhn nha:>
  @tranphat13511 
  NL: bạn đặt nhiều cô giống nhau mình làm lại sợ bị kêu là buff=))

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )