Hóa học Lớp 8: Cho 4,6 g Sodium vào nước . Sau phản ứng, người ta thu được dung dịch chứa 8 g Sodium hydroxide (NaOH) và 0,2g bọt khí Hydrogen thoát r

Question

Hóa học Lớp 8: Cho 4,6 g Sodium vào nước . Sau phản ứng, người ta thu được dung dịch chứa 8 g Sodium hydroxide (NaOH) và 0,2g bọt khí Hydrogen thoát ra.
1. Nêu dấu hiệu cho biết có phản ứng hóa học xảy ra?
2. Viết phương trình chữ của phản ứng.
3. Tính khối lượng nước đã dùng ?
4. Lập PTHH phản ứng trên., giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Lan Phương 2 tuần 2022-04-07T17:41:07+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. 1. 
  -có sủi bọt khí Hydrogen
  2. 
  Sodium+nước→Sodium hydroxide+Hydrogen
  3. 
  mSodium+mNước=mSodium hydroxide+mHydrogen
  4,6 + nước= 8+0,2
  nước = 8+0,2-4,6=3,6g
  4. 
  2Na + 2H2O → 2NaOH + H2
  —————————————
  cho mình xin ctlhn nha:>
  @tranphat13511

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   1) Dấu hiệu: có bọt khí thoát ra 
  2) Sodium + nước → Sodium hydroxide + hydrogen
  3) Theo bảo toàn khối lượng:
  m_{H_2O} = m_{NaOH} + m_{H_2} – m_{Na}
                        = 8 + 0,2 – 4,6 = 3,6g
  4) 2Na + 2H_2O → 2NaOH + H_2 
  Chúc bạn học tốt #aura

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )