Hóa học Lớp 8: cho 27g AL phản ứng hết vs axit hcl sản phẩn tạo ra (nhôm corua ) (alcl 3 ) và khí h2 . Tính khối lượng alcl3 thu được sau phản ứng

Question

Hóa học Lớp 8: cho 27g AL phản ứng hết vs axit hcl sản phẩn tạo ra (nhôm corua ) (alcl 3 ) và khí h2 . Tính khối lượng alcl3 thu được sau phản ứng, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hải Ngân 9 tháng 2022-03-21T10:35:58+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   2Al+6HCl->2AlCl3+3H2
  nAl=27/27=1(mol)
  Theo Pt: nAlCl3=nAl=1(mol)
  =>mAlCl3=1x(27+35,5×3)=133,5(g)
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   

 2.    flower
  Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  2Al+6HCl→2AlCl_3+3H_2
  n_{Al}=m_{Al}/M_{Al}=27/27=1(mol)
  Theo PT : n_{Al}=n_{AlCl_3}=1(mol)
  m_{AlCl_3}=M_{AlCl_3}×n_{AlCl_3}=133,5(g)

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )