Hóa học Lớp 8: cho 14 gam nhôm tác dụng với khí oxi thu được 25,6g Al2O3 biết Al2O3 lấy dư 1,2g số gam oxi tham gia phản ứng là

Question

Hóa học Lớp 8: cho 14 gam nhôm tác dụng với khí oxi thu được 25,6g Al2O3 biết Al2O3 lấy dư 1,2g số gam oxi tham gia phản ứng là, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Quỳnh Nhi 28 phút 2022-06-08T02:25:49+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp:
   Em xem lại đề nha lấy dư là lấy dư $Al$ mới đúng
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  \(\begin{array}{l}
  {m_{Al}} \text{ tham gia } = 14 – 1,2 = 12,8g\\
  \text{ Theo định luật bảo toàn khối lượng }\\
  {m_{Al}} + {m_{{O_2}}} = {m_{A{l_2}{O_3}}} \Rightarrow {m_{{O_2}}} = {m_{A{l_2}{O_3}}} – {m_{Al}}\\
   \Rightarrow {m_{{O_2}}} = 25,6 – 12,8 = 12,8g
  \end{array}\)

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )