Hóa học Lớp 8: cho 13,44g sắt tác dụng 7,1g khí Clo. Tính chất nào thu được sau phản ứng? m=?(g)

Question

Hóa học Lớp 8: cho 13,44g sắt tác dụng 7,1g khí Clo. Tính chất nào thu được sau phản ứng? m=?(g), giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Huyền Linh 2 tháng 2022-03-02T19:15:21+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. n_{Fe}=\frac{m}{M}=\frac{13,44}{56}=0,24 (mol)
  n_{Cl_2}=\frac{m}{M}=\frac{7,1}{71}=0,1 (mol)
                                2Fe+3Cl_2 $\xrightarrow[]{t^o}$ 2FeCl_3
  Ban đầu                  0,24     0,1                      mol
  Trong pứng            0,067    0,1       0,067    mol
  Sau pứng                0,173     0        0,067     mol
  →$m_{Fe(dư)}$=n.M=0,173.56=9,688 (g)
  →n_{FeCl_3}=n_{Cl_2}=\frac{0,1.2}{3}≈0,067 (mol)
       m_{FeCl_3}=n.M=0,067.162,5=10,8875 (g)
   

 2.    flower
  Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  * PTHH : 2Fe+3Cl_2→2FeCl_3
  Chất sản phẩm : FeCl_3 to Sắt Clorua
  * Áp dụng ĐLBTKL : m_{Fe}+m_{Cl_2}=m_{FeCl_3}
  to m_{FeCl_3}=m_{Fe}+m_{Cl_2}
  to m_{FeCl_3}=13,44+7,1
  to m_{FeCl_3}=20,54(g)

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )